post@ressursklinikken.no
63 89 48 00

Om oss

Team Image

Ressursklinikken

Ressursklinikken er en privatklinikk som tilbyr utredning og behandling for alle typer psykiske lidelser.


Du trenger ikke henvisning fra lege, men kan ta direkte kontakt på telefon for å bestille time. Vi kan tilby høyt kvalifisert behandling for en rekke lidelser, og vi tar imot pasienter fra hele landet.

Våre ansatte

Ressursklinikken ble startet av psykiaterne Leif Roar Falkum og Shahram Shaygani. De har begge lang erfaring innen psykiatrien, og sammen med klinikkens øvrige erfarne og godt kvalifiserte psykiatere og psykologer, tilbyr de rask tilgang til profesjonell hjelp.

Senior Cardiologist

Leif Roar Falkum

Spesialist i psykiatri/klinikkoverlege

Leif Roar Falkum har i over 20 år arbeidet som overlege ved Psykiatrisk avdeling SiA/Ahus. Var leder ved Psykiatrisk dagavdeling i årene 1988 - 2000. Har fra 1998 til 2005 vært avdelingsoverlege ved Lillestrømklinikken DPS. Falkum er diplomert gruppeanalytiker (5-årig utdanning) og har psykoterapi som hovedinteresse (individualterapi, gruppeterapi, miljøterapi).

Har i over 10 år også vært knyttet til Toppidrettssenteret som idrettspsykologisk konsulent for toppidrettsutøvere. Har også erfaring og interesse som coach for næringslivsledere. Deleier av Ressursklinikken.


doctors3

Shahram Shaygani

Klinikkoverlege/psykiater

Shahram Shaygani er utdannet lege fra Universitetet i Oslo og er spesialist i psykiatri. Han er i tillegg utdannet psykoanalytiker og godkjent veileder i psykoterapi ved Institutt for Psykoterapi og Norsk Psykiatrisk Forening. Shaygani har også arbeidet som rettspsykiater og medisinskfaglig rådgiver. Shaygani har arbeidet i psykiatrien siden 1991, og har vært overlege på Ahus, Ullevål Universitetssykehus og nå Trasoppklinikken. Han har bred erfaring i utredning og behandling av alle typer psykiske lidelser, inkludert rus- og avhengighetslidelser. Sammen med psykiater Per Føyn skrev han en fagbok om behandling av ruslidelser i 2010 som ble godt mottatt av fagmiljøet i Norge (Psykodynamisk behandling av ruslidelser, Universitetsforlaget). Shaygani har holdt foredrag og undervist helsepersonell i mange år. Deleier av Ressursklinikken.

doc-2-480x480

Kristin Mack-Borander

Psykiater

Kristin Mack-Borander er utdannet lege og spesialist i psykiatri fra Universitetet i Oslo (jan-2013). Hun har videreutdanning ved Institutt for Gruppeanalyse og Institutt for Psykoterapi, og er kandidat ved Norsk Psykoanalytisk Institutt. Ved siden av, jobber hun som journalist innen helse, somatikk og psykiatri. Kristin Mack-Borander har erfaring med et bredt spekter av psykiske lidelser.

Dr. Sally

Mari-Ann Stolsmo

Administrasjonssekretær

Mari-Ann Stolsmo er vår dyktige administrasjonssekretær og vårt ansikt utad. Hun har mer enn 25 års erfaring innen helse og omsorg. Mari-Ann er utdannet barnepleier og har arbeidet som sekretær ved Volvat Medisinske Senter i 22 år. Mari-Ann er den som møter pasientene på telefonen og i resepsjonen.