post@ressursklinikken.no
63 89 48 00

Utmattelsessyndrom og nevrasteni

"Det finnes to forskjellige typer nevrasteni som overlapper hverandre. Den ene typen er klager og tretthet etter psykiske anstrengelser, ofte forbundet med noe nedgang i yrkesmessig ytelse eller nedsatt evne til å klare dagligdagse gjøremål. De psykisk tretthetstilstanden som beskrives vanligvis som en ubehagelig inntrengning av distraherende tanker og minner, konsentrasjonsvansker og generelt inneffektiv tenkning. Ved den andre hovedtypen er hovedkjennetegnet følelsen av legemlig eller fysisk svakhet og utmattelse etter bare minimale anstrengelser, ledsaget av muskelspenninger eller - smerter og vanskeligheter med å slappe av. Svimmelhet, tensjonshodepine, følelse av generell ustabilitet, bekymring over nedsatt psykisk og kroppslig velvære, irritabilitet, manglende lystfølelser, og forskjellige lettere grader av angst og depresjon, søvnforstyrrelse i dens initiale og mellom fase, men hypersomi (sykelig, djup og langsvarig søvn), er blant de symptomene som er vanlig ved begge type Utmattelssesyndrom." (ICD-10)