post@ressursklinikken.no
63 89 48 00

Tvangstanker/tvangshandlinger

Typiske symptomer er tvangstanker, tvangshandlinger, høyt angstnivå, og problematisk unngåelsesatferd. Tvangstanker er nå man har tanker som kommer om og om igjen. Man prøver å la være å tenke dem, men det hjelper ikke. Tankene kan være skremmende, påtrengende, provoserende og gir angst. Om man prøver å la være å utføre tvangshandlingene, eller hindres i å utføre dem, stiger angsten kraftig. Man kan ha følgende tanker: at man er skitten, engstelse for å smitte andre, engstelse for å skulle skade noen andre selv om du ikke ønsker dette, frykt for å skulle handle etter impuls, og flere andre tanker. Med tvangshandlinger menes handlinger som utføres unødig ofte eller lenge og på en rituell måte, som regel for å nøytralisere en tvangstanke og angst som det fører med seg. De fleste pasienter har både tvangstanker og tvangshandlinger.

Behandling:
Eksponering med responsprevensjon, kognitiv atferdsterapi og medikamentell behandling er alle virksomme metoder.