post@ressursklinikken.no
63 89 48 00

Rusavhengight og rusmisbruk

Det er mange grunner for at en begynner å eksperimentere med rus og rusmidler. Noen ønsker rus fordi det demper psykiske eller kroppslige smertene en bærer på. Andre ruser seg fordi de vil føle seg vel eller bedre. Noen andre ruser seg fordi det er spennende. Når rusmisbruket er impulsdrevet og er sporadisk kaller man lidelsen for rusmisbruk. Når rusbruket har utviklet seg til en tvangspreget rus atferd kaller man lidelsen for rusavhengighet. Man kan være avhengig eller misbruke legale og/eller illegale rusmidler. Den alle vanligste og kanskje alvorligste rusavhengighet er faktisk avhengighet til alkohol eller beroligende medikamenter.

Avhengighet av rus er en komplisert og alvorlig sykdom som skaper mye lidelse og smerter for pasienten og pasientens pårørende. Denne lidelsen fører nesten alltid til et betydelig funksjonsfall og relasjonelle (mellommenneskelige) forstyrrelser. Jo tidligere en person får behandling jo bedre er vanligvis prognosen.

Mange pasienter med rusavhengighet/misbruk har en eller flere psykiske lidelser samtidig. De har ofte behov for at både rusproblemene og de psykiske lidelsene behandles samtidig.