post@ressursklinikken.no
63 89 48 00

ICD-10

Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser (F00-F99)

Inkl: Forstyrrelser i psykisk utvikling
Merk: Konsulter om ønskelig merknad om kapittel V i opplæringsdelen.
Ekskl: Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted (R00-R99)

Kategoriblokker
F00-F09 Organiske, inklusive symptomatiske, psykiske lidelser
F10-F19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer
F20-F29 Schizofreni, schizotyp lidelse og paranoide lidelser
F30-F39 Affektive lidelser
F40-F48 Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser
F50-F59 Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer
F60-F69 Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne
F70-F79 Psykisk utviklingshemning
F80-F89 Utviklingsforstyrrelser
F90-F98 Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder
F99 Uspesifisert psykisk lidelse

Stjernekategorier
F00* Demens ved Alzheimers sykdom
F02* Demens ved andre sykdommer klassifisert annet sted