post@ressursklinikken.no
63 89 48 00

Angst

Angst gir en følelse av en diffus indre uro og som er uforklarlig. Det er forskjellige typer angst:

Når man har angst som kommer plutselig, som fra klar himmel, uventet, og som gir deg hjertebank, pustebesvær, svimmelhet og andre kroppslige ubehag snakker man om Panikkanfall. Under panikkanfall blir man ofte redd for at man skal bli gal, dø, besvime eller miste kontrollen. Man utvikler da angst for å få et panikkanfall igjen - angst for angst.

  • Har man frykt og får en følelse av panikk når man er i kjøpsentra, butikker, kantiner, kafeer, restauranter, møtelokaler, eller offentlige kommunikasjonsmidler (buss, tog eller bil), og skaper disse situasjonene problemer for deg snakker man om Agorafobi. Man frykter disse situasjonene så mye at man prøver å unngå dem.
  • Er man redd eller flau for å være i sentrum for oppmerksomhet eller redd for å bli ydmyket slik at du unngår slike situasjoner, og hvor redselen er så stor at den hindrer deg i å arbeide eller gå på skolen og på fritidsaktiviteter, snakker man om Sosial fobi. Mennesker med sosial fobi tror at når andre ser på dem, kan de se de sidene som de selv tolker negativt. Som regel ser ikke andre på dem av den grunn.
  • Har man i løpet av de siste 6 måneder (eller mer) gått med overdreven bekymring og engstelse nesten hver dag, hvor man tenker og grubler negative tanker mesteparten av tiden omkring en rekke hendelser, jobb eller skole, er det snakk om Generalisert angstlidelse. Når man har en generalisert angstlidelse kan man bli rastløs eller overspent, lett trettbar, ha vanskeligheter med å konsentrere seg, føle seg "tom i hodet", være irritabel, ha muskelspenninger og ha søvnforstyrrelser.

Det er ikke uvanlig å ha flere typer angst samtidig.

Behandling for angst:
Det finnes flere typer psykologiske behandlingsmåter (forskjellige måter å drive terapi på) for angst. Kognitiv terapi er en av dem, og som har vist seg å gi gode resultater på angstlidelser. Føler man seg "invalid" og med forferdelig angstsmerte kan medikamentell behandling i tillegg til terapien være til hjelp.