post@ressursklinikken.no
63 89 48 00

Diagnoser

Meditation-banner3

Når det gjelder psykiske lidelser er det, på lik linje med kroppslige sykdommer, viktig å komme raskt til spesialist. Tidlig utredning hos spesialist kan være avgjørende for valg av behandlingsalternativer, som igjen vil bety mye for utfallet. Ressursklinikken er en privat psykiatrisk klinikk som tilbyr pasientene sine en utredning og behandling med høy kvalitet og av helsepersonell med høy faglig kompetanse.

Pasienten trenger ikke henvisning fra lege og vi har ingen ventetid.