post@ressursklinikken.no
63 89 48 00

Behandling / tjenester

Bilde av behandling

Dette kan vi tilby:

 • Rask utredning av alle typer psykiske lidelser av psykolog eller psykiater
 • Medikamentell behandling av lege, spesialist i psykiatri
 • Individuell psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Kognitiv terapi
 • Intensiv dynamisk korttidsterapi
 • Psykoanalyse, individuell
 • Analytisk gruppeterapi
 • Par- og familieterapi, foreldreveiledning
 • Veiledning til pårørende
 • Utredning og behandling av ADHD hos barn og voksne
 • Behandling av alkoholavhengighet og andre ruslidelser
 • Egenterapi for kandidater under utdanning
 • Veiledning/coaching individuelt eller i gruppe
 • Undervisning/kurs i temaer som angår psykiatri, rus og gjeldende helselover
 • Bedriftsavtale

Vi tilpasser våre tilbud etter individuelle behov, og kan vanligvis tilby en avtale uten ventetid.

Gjennom rammeavtale med NAV tilbyr vi behandling for pasienter som har fått brudd på ventelistegarantien hos de regionale helseforetakene. Pasientene skal ved slike fristbrudd selv kontakte NAV Pasientformidling (tlf: 815 33 533) som er ansvarlig for å finne et subsidiært behandlingstilbud.